Головна
Умови використання сайту

Умови використання сайту

В умовах використовуються такі терміни і визначення:

«Товар» – споживчий товар або сукупність товарів, сформованих в єдине відправлення, замовлений (- і) Користувачем, щодо якого (- их) Користувач і продавець (- и) уклали договір купівлі-продажу товару.

«Замовлення» – належним чином оформлений Користувачем запит на придбання товару, спрямований продавцю за допомогою сайту, згідно з розміщеною продавцем (-ами) на сайті товарною (- им) пропозицією (- ям), що містить інформацію необхідну для надання послуги, включаючи, але не обмежуючись:

  • інформацію про спосіб, дату і час доставки;

  • інформацію про адресу доставки відправлення;

  • актуальну контактну інформацію одержувача.

«Користувач» -  фізична особа, яка використовує Сайт для виконання певних функцій;

«Одержувач» - користувач або уповноважена ним на отримання товару третя особа.

«Продавець» - фізична особа-підприємець або юридична особа, зареєстрована відповідно до законодавства України, роздрібний продавець, що розміщує свої товарні пропозиції на сайті.

«Сайт» - інформаційний ресурс Маркетплейс, розташований в мережі Інтернет за адресою tea.ua, що представляє собою сукупність пов'язаних між собою веб-сторінок, об'єднаних за тематичною ознакою, і призначений для розміщення в мережі Інтернет інформації, в тому числі розміщення продавцями Товарних пропозицій, адресованих покупцям.

«Маркетплейс» – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРИПІЛЬСЬКЕ СОНЦЕ», зареєстроване відповідно до чинного законодавства України, адреса місцезнаходження: 08700, Київська обл., м. Обухів, вул. Трипільська, 46.

 

1. Загальні положення

1.1. Предметом цих Умов використання сайту (далі - «Умови») є відносини між ТОВ «ТРИПІЛЬСЬКЕ СОНЦЕ» (далі - «Маркетплейс») і користувачем мережі Інтернет (далі - «Користувач»), разом надалі іменовані «Сторони», які виникають при використанні Інтернет-ресурсу tea.ua, включаючи всі рівні домену (далі - «Сайт») на зазначених у цьому документі умовах.

1.2. Цим Користувач визнає і погоджується, що Умови не накладають на Маркетплейс будь-яких зобов'язань, пов'язаних з роздрібним продажем товарів покупцям, або інших зобов'язань продавця за договором роздрібної купівлі-продажу, в тому числі, Маркетплейс не є і не може бути визнаний уповноваженою особою продавця в сенсі Закону.

Користувач розуміє, що при оформленні замовлення на сайті, Маркетплейс забезпечує технічну можливість передачі інформації про таке замовлення відповідному продавцю. Користувач також усвідомлює, що продавець, керуючись статтями 1000, 1003, 1011 Цивільного кодексу України, доручає Маркетплейсу здійснити збір у покупців грошових коштів в оплату товарів, придбаних покупцями у продавця на підставі договорів купівлі-продажу. Для надання даної послуги Маркетплейс має право залучати будь-яких третіх осіб за своїм вибором, в тому числі, включаючи, але не обмежуючись, банки, що надають послуги еквайрингу, інтернет-еквайрингу, з розміщенням на сайті модуля і/або спеціального програмного забезпечення (шлюзу), що забезпечує можливість здійснення та обробки онлайн-платежів, а також служби доставки, що забезпечують прийом готівкових і безготівкових платежів від покупців в рахунок оплати товару.

Умови вступають в силу з моменту вираження Користувачем згоди з їх змістом в порядку, передбаченому п.1.3 Умов, і діють безстроково. Маркетплейс пропонує користувачам доступ до Сайту, його сервісів, функціоналів, включаючи засоби замовлення товарів, доставки і т. д.

1.3. Весь існуючий на даний момент функціонал сайту, а також додавання нових сервісів Сайту регулюються цими Умовами, а також умовами договорів і угод, укладених між Користувачем і Маркетплейсом, якщо їх предмет пов'язаний з використанням Користувачем Сайту. Умови можуть бути змінені Маркетплейсом без будь-якого спеціального повідомлення, нова редакція Умов набирає чинності з моменту її розміщення в мережі Інтернет за вказаною в цьому абзаці адресою, якщо інше не передбачено новою редакцією Умов. Чинна редакція Умов завжди знаходиться на сторінці за адресою tea.ua/umovi-vikoristannya-saytu/

Використовуючи Сайт, який-небудь функціонал сайту і/або який-небудь сервіс і / або його окремі функції, Користувач вважається таким, що прийняв умови діючих умов в повному обсязі, без будь-яких застережень і винятків. У разі незгоди Користувача з будь-якими з положень Умов, Користувач не має права використовувати Сайт. У разі, якщо Маркетплейсом були внесені будь-які зміни в Умови в порядку, передбаченому пунктом 1.3, з якими Користувач не згоден, він зобов'язаний припинити використання Сайту.

1.4. Функціонал сайту надається користувачеві безкоштовно, якщо спеціально не вказано інше. Надання окремих послуг Маркетплейсом регулюється спеціальними договорами та / або правилами.

2. Обліковий запис Користувача

2.1. Реєстрація

2.1.1. Для отримання доступу до певного функціоналу Сайту та/або для здійснення замовлення товарів і послуг, розміщених на сайті Маркетплейсу, Користувачеві необхідно пройти процедуру реєстрації, в результаті якої для Користувача буде створено унікальний обліковий запис.

Реєстрація - сукупність дій Користувача відповідно до зазначених на Сайті інструкцій, включаючи надання персональних даних та іншої інформації, що здійснюються Користувачем при оформленні замовлення на Сайті в перший раз або безпосередньо з використанням спеціальної реєстраційної форми користувальницького інтерфейсу Сайту з метою отримання доступу до різного функціоналу Сайту і формування особистого кабінету. Під особистим кабінетом розуміється персональний розділ Користувача на Сайті, пов'язаний з обліковим записом Користувача на Сайті, в якому Користувачеві доступна взаємодія з Маркетплейсом на цих Умовах Маркетплейсу.

2.1.2. При здійсненні процедури реєстрації Користувач підтверджує, що є повнолітньою і повністю дієздатною фізичною особою, правоздатною на вчинення будь-яких дій, пов'язаних з використанням Сайту, його функціоналу і сервісів.

Для реєстрації Користувач зобов'язується надати достовірну і повну інформацію про себе з пропонованих питань і підтримувати цю інформацію в актуальному стані. Якщо Користувач надає невірну інформацію або у Маркетплейса є підстави вважати, що надана Користувачем інформація неповна або недостовірна, Маркетплейс має право на свій розсуд заблокувати або видалити обліковий запис Користувача і відмовити Користувачеві у використанні Сайту, його функціоналу і своїх сервісів.

2.1.3. Маркетплейс залишає за собою право вимагати від Користувача підтвердження даних, зазначених при реєстрації, і запитувати у зв'язку з цим у будь-який момент підтверджуючі документи, ненадання яких, на розсуд Маркетплейса, може бути прирівняне до надання недостовірної інформації та спричинити наслідки, передбачені п.2.1.2 Умов. У разі, якщо дані Користувача, зазначені в наданих їм документах, не відповідають даним, зазначеним при реєстрації, а також у разі, коли дані, зазначені при реєстрації, не дозволяють ідентифікувати Користувача, Маркетплейс має право відмовити Користувачеві в доступі до облікового запису і використанні функціоналу Сайту і сервісів Маркетплейсу.

2.1.4. При завершенні процедури реєстрації Користувач самостійно встановлює пароль для доступу до облікового запису. Маркетплейс має право встановлювати вимоги до логіну і пароля (довжина, допустимі символи і т.д.). В якості логіна Користувача використовується номер телефону Користувача або адреса електронної пошти Користувача. В подальшому Користувач має право змінити свій логін і пароль, при цьому вся історія взаємин і зобов'язання Користувача і Маркетплейс зберігається.

Процедура реєстрації Користувача здійснюється відповідно до правил, встановлених цими Умовами і актуальним інтерфейсом Сайту. Реєстрація облікового запису здійснюється на одну адресу електронної пошти та номер телефону Користувача одноразово. Повторна реєстрація нового облікового запису на Сайті з використанням раніше зазначеної при реєстрації адреси електронної пошти та номеру телефону не допускається.

Для цілей цих Умов після підтвердження реєстрації Користувача, вчинення будь-яких дій Користувача викликає виникнення прав і обов'язків Користувача.

2.1.6. Всі дії Користувача, авторизованого на Сайті, вчинені з використанням унікального логіна і пароля Користувача, адреси його електронної пошти, зазначених при реєстрації на Сайті, Сторони визнають досконалими з використанням простого електронного підпису Користувача. Замовлення, оформлені з використанням Сайту, а також повідомлення, спрямовані з контактної адреси електронної пошти Користувача, визнаються рівнозначними документу, власноруч підписаному Користувачем.

2.2. Користувач самостійно несе відповідальність за безпеку обраних ним засобів доступу до облікового запису, а також самостійно забезпечує їх конфіденційність. Користувач самостійно несе відповідальність за всі дії (а також їх наслідки) в рамках або з використанням функціоналу Сайту і сервісів Маркетплейсу під обліковим записом Користувача. Користувач зобов'язується не передавати дані для доступу до свого облікового запису третім особам на будь-яких умовах (у тому числі за договорами або угодами). При цьому всі дії в рамках або з використанням функціоналу Сайту і / або сервісів Маркетплейсу під обліковим записом Користувача вважаються зробленими самим Користувачем.

2.4. Маркетплейс має право заблокувати або видалити обліковий запис Користувача, а також заборонити доступ з використанням будь-якого облікового запису до Сайту і його функціоналу, в тому числі в разі порушення Користувачем цих Умов або умов інших документів, що регулюють взаємини Користувача і Маркетплейса.

2.5. В незалежності від видалення свого облікового запису на Сайті, всі зобов'язання Користувача по відношенню до Маркетплейсу, в тому числі діючі замовлення щодо сервісів і послуг Маркетплейсу, здійснені за допомогою функціоналу Сайту, залишаються в силі до повного свого виконання Користувачем, якщо Маркетплейс прямо не звільнив Користувача від даних зобов'язань.

2.6. Персональні дані

2.6.1. У процесі користування Сайтом і функціоналом, що надаються Маркетплейсом за допомогою Сайту (в тому числі при реєстрації, редагуванні облікового запису, оформленні замовлення на будь-які товари і послуги за допомогою функціоналу Сайту, але не обмежуючись вище перерахованим), Користувач самостійно і добровільно приймає рішення про надання Маркетплейсу відомостей про себе для цілей виконання цих Умов, а також цим заявляє про свою згоду на обробку Маркетплейсом і особами, що входять в одну групу компаній з Маркетплейсом, своїх персональних даних, їх передачу для обробки третім особам, що діють за дорученням Маркетплейсу, у тому числі для наступних цілей: надання консультаційної підтримки користувачам у зв'язку з використанням Сайту, отримання статистичних та аналітичних даних для поліпшення функціонування Сайту, отримання інформаційних та/або рекламних повідомлень Маркетплейсу. Маркетплейс вживає всіх необхідних заходів для захисту персональних даних Користувача від несанкціонованого доступу третіх осіб.

2.6.2. Маркетплейс, за дорученням користувачів, і з метою виконання замовлень надає продавцям їх персональні дані в наступному обсязі і в наступних випадках для їх обробки в зазначених нижче цілях:

  • для цілей виконання Замовлення Користувача Маркетплейс повідомляє продавцю прізвище, ім'я, по батькові, номер телефону, адресу електронної пошти Користувача, інформацію про спосіб доставки Товару (якщо одержувач товару відрізняється від Користувача, прізвище, ім'я, по батькові, адреса доставки і номер телефону одержувача товару), інформацію про спосіб і стан оплати товару. Надаючи персональні дані третіх осіб в якості одержувачів товару, Користувач гарантує Маркетплейсу, що отримав від таких третіх осіб згоду на обробку їх персональних даних відповідно до цих Умов;

  • разі отримання Маркетплейсом вимоги про повернення товару, придбаного на Сайті, з метою розгляду вимог про повернення та здійснення повернення -прізвище, ім'я, по батькові особи, яка звернулася з вимогою про повернення товару, номер телефону, адреса електронної пошти, номер і дату замовлення — інформацію про спосіб і стан повернення товару;

  • у випадках отримання Маркетплейсом заяв про порушення інтелектуальних чи інших прав, з метою врегулювання отриманих претензій — щодо кожної з фізичних осіб, зазначених у заяві як правовласник, іншої постраждалої особи або її представника: прізвище, ім'я, по батькові, номер телефону та (або) факсу, адреса електронної пошти; іншу інформацію, що міститься в заяві;

  • у разі отримання інших заяв, відгуків, претензій, скарг, повідомлень або документів, адресованих продавцю — з метою підготовки відповіді та вжиття необхідних заходів – не більше ніж в обсязі, отриманому Маркетплейсом;

  • в інших випадках і цілях, згідно Політиці конфіденційності.

 

2.6.3. Маркетплейс має право використовувати отримані персональні дані користувачів та інших осіб виключно з метою, передбачених цими Умовами, і зобов'язаний припинити таке використання при досягненні зазначених цілей обробки.

2.6.4. Вся інформація про Користувача (незалежно від того чи відносить чи ні таку інформацію застосовне законодавство до персональних або інших даних, що підлягає захисту) розміщена Користувачем на Сайті/передана Користувачем Маркетплейсу, розміщується/передається їм в інтересах Користувача.

Маркетплейс збирає і зберігає тільки ту персональну інформацію, яка необхідна для надання сервісів, функціоналу Сайту. Маркетплейс зберігає персональні дані користувачів відповідно до вимог законодавства України і Політики конфіденційності (tea.ua/privacy-policy/).

2.7. Не допускається використання, поширення, копіювання та/або витяг з Сайту ручним або автоматичним способом (з використанням автоматизованих програм: скриптів, ботів, краулерів) будь-яких матеріалів або інформації. Будь-яке подібне використання, поширення, копіювання інформації Сайту є протиправним, і Маркетплейс залишає за собою право протидіяти подібним діям.

2.8. Користувач у будь-який час має право відкликати свою згоду на обробку персональних даних надіславши електронне повідомлення з електронним підписом на адресу електронної пошти: info@tea.ua, або направивши письмове повідомлення на адресу Маркетплейса. Після отримання такого повідомлення обробка персональних даних Користувача буде припинена, а його персональні дані будуть видалені, за винятком випадків, коли обробка може бути продовжена відповідно до законодавства України. При цьому направлення такого повідомлення про відкликання згоди Користувачем і (або) покупцем також має вважатися повідомленням про односторонню відмову від виконання відповідного замовлення і тягне неможливість його виконання.

3. Згода на отримання повідомлень

3.1. Маркетплейс має право надсилати своїм користувачам інформаційні та рекламні повідомлення.

3.1.1. При використанні Сайту за допомогою відповідного інтерфейсу Сайту Користувач відповідно до ч.1, 2 ст. 10 Закону України «Про електронну комерцію» дає свою згоду на отримання комерційних електронних повідомлень (повідомлень інформаційного характеру), в тому числі на отримання касових чеків в електронній формі. Надання Користувачеві зазначеної інформації необхідно для використання ним сервісів Сайту. Якщо Користувач не згоден з умовами цього підпункту, йому слід утримуватися від використання сервісів Маркетплейсу.

3.1.2. При використанні Сайту Користувач також може надати, за допомогою відповідного інтерфейсу Сайту, свою згоду на отримання повідомлень рекламного характеру. Користувач має право відмовитися від подальшого отримання повідомлень рекламного характеру, перейшовши за відповідним посиланням в отриманому інформаційному / рекламному повідомленні, якщо таке є, або звернувшись до Маркетплейсу за допомогою електронної пошти або по телефону.

4. Правила замовлення товарів

4.1. На Сайті користувачам доступна база даних, яка являє собою інформаційно-довідкову систему, що містить інформацію про товари/послуги, призначену для потенційних покупців/споживачів товарів/послуг. Інформація про товари / послуги, представлена на Сайті, заснована на інформації, наданої продавцями.

4.2.1. При наявності для одного товару декількох товарних пропозицій від різних продавців з метою забезпечення для Користувача можливості зробити найбільш зручне і вигідне замовлення на Сайті при відображенні товарних пропозицій враховуються наступні критерії, але не обмежуючись перерахованим: вартість товарної пропозиції, термін виконання замовлення, відсоток підтвердження продавцями можливості виконання замовлення.

4.3. Оформлення замовлення означає вираз Користувачем наміру укласти договір купівлі-продажу з певним продавцем щодо обраного товару в якості його покупця. Користувач розуміє, що укладає договір купівлі-продажу безпосередньо з продавцем, а не з Маркетплейс. Всі права і обов'язки за договором купівлі-продажу з Користувачем виникають у продавця.

4.4. При оформленні замовлення Користувач повинен надати достовірні дані щодо своєї особистості і способів зв'язку з Користувачем або іншим одержувачем замовлення. Користувач приймає на себе всі ризики, включаючи ризик невиконання або неналежного виконання замовлення, в разі вказівки Користувачем невірних даних.

4.5. Маркетплейс надає Користувачеві інформаційну підтримку при оформленні замовлення і його виконанні продавцем. Оформлюючи замовлення, Користувач погоджується на отримання інформаційних повідомлень від Маркетплейсу і (або) служби доставки, наприклад, електронних листів, SMS-повідомлень і повідомлень по інших каналах зв'язку, вказаних покупцем, з інформацією про обробку замовлення.

4.6. Інформація про замовлення доступна Користувачеві в Особистому кабінеті Користувача на Сайті. Користувач може змінити або скасувати Замовлення.

5. Виключні права

5.1. Всі об'єкти, доступні на Сайті, в тому числі елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, бази даних та інші об'єкти (далі – зміст Сайту), а також будь-який контент, розміщений на Сайті, є об'єктами виключних прав Маркетплейса або інших правовласників.

5.2. Використання змісту Сайту, а також будь-яких інших елементів Сайту можливо тільки в рамках функціоналу, пропонованого Сайтом. Ніякі елементи Сайту не можуть бути використані іншим чином без попереднього дозволу правовласника. Виняток становлять випадки, прямо передбачені чинним законодавством або умовами використання конкретного функціоналу Сайту.

5.3. При завантаженні / додаванні будь-яких відгуків на Сайт Користувач несе відповідальність за відповідність змісту розміщуваного Користувачем контенту вимогам чинного законодавства, включаючи відповідальність перед третіми особами у випадках, коли зміст відгуків порушує права і законні інтереси третіх осіб, у тому числі особисті немайнові права авторів, інші інтелектуальні права третіх осіб, і/або зазіхає на належні їм нематеріальні блага.

При використанні Сайту Користувач не має права залишати відгуки, які є незаконними, шкідливими, наклепницькими, порушують права інтелектуальної власності та авторські права.

5.4. Користувач визнає і погоджується з тим, що Маркетплейс має право видалити будь-які завантажувані Користувачем за допомогою Сайту відгуки, які є незаконними, шкідливими, наклепницькими, порушують права інтелектуальної власності та авторські права. Користувач усвідомлює і згоден з тим, що він повинен самостійно оцінювати всі ризики, пов'язані з розміщенням відгуків на Сайті, а також відшкодувати всі збитки Маркетплейсу в разі пред'явлення Маркетплейсу будь-яких претензій у зв'язку із залишеними Користувачем на Сайті відгуками.

5.5. З метою забезпечення функціонування Сайту, здійснення законних прав та інтересів Маркетплейсу, в тому числі забезпечення правової охорони відповідних об'єктів права інтелектуальної власності, а також в маркетингових цілях, Користувач надає Маркетплейсу діюче повсюдно безстрокове безоплатне право використовувати завантажувані Користувачами відгуки будь-яким способом протягом усього терміну дії виключного права і умов.

6. Обмеження відповідальності

6.1. Користувач використовує Сайт на свій власний ризик. Враховуючи принципи побудови та функціонування мережі Інтернет, функціонал Сайту надається як є. Маркетплейс не приймає на себе ніякої відповідальності, в тому числі за відповідність Сайту цілям Користувача.

6.2. Маркетплейс надає користувачам доступ до Сайту і підтримує належне функціонування Сайту, оперативно відновлює його працездатність у разі технічних збоїв і перерв. Однак Маркетплейс не надає гарантій безперебійної роботи Сайту і дотримання будь-яких термінів відновлення працездатності Сайту в разі перерв в роботі. Маркетплейс не гарантує, що Сайт відповідає / буде відповідати вимогам і очікуванням Користувача, а також, що функціонал Сайту буде надаватися безперервно, швидко, надійно і без помилок. Маркетплейс вживає необхідних заходів з метою забезпечення Користувачем якісного сервісу, в тому числі під час ТЕХНІЧНИХ перерв у роботі Сайту.

6.3. Маркетплейс не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань внаслідок збоїв у телекомунікаційних та енергетичних мережах, дій шкідливих програм, а також недобросовісних дій третіх осіб, спрямованих на несанкціонований доступ та/або виведення з ладу програмного та/або апаратного комплексу сервісу.

6.4. Маркетплейс не несе відповідальності за будь-які види збитків Користувача, що виникли внаслідок використання Користувачем Сайту або його окремого функціоналу.

6.5. Умови поширюють свою дію на всі види взаємодії Користувача і Маркетплейс, включаючи, але не обмежуючись: будь-які дії Користувача, вчинені за допомогою інтерфейсу Сайту, поштове, SMS та електронне листування. Користувач зобов'язується проявляти повагу, терплячість і уважність і чітко висловлювати свою думку при спілкуванні зі співробітниками Маркетплейсу, не вживати нецензурну лексику, а також не вживати образи і не висловлювати своє невдоволення в грубій формі. При порушенні Користувачем положень цього пункту та інших умов, викладених у цьому документі, Маркетплейс, без будь-якої відповідальності, залишає за собою право обмежити взаємодію з таким Користувачем.

6.6. У разі виникнення претензій або побажань до Маркетплейсу, а також у разі виявлення якого-небудь порушення майнових або особистих немайнових інтелектуальних прав, а так само інших особистих немайнових прав третіх осіб у зв'язку з розміщеним на Сайті контентом, Користувач повинен повідомити Маркетплейс про свою претензію або можливе порушення шляхом направлення заяви або повідомлення по електронній пошті за адресою info@tea.ua.

Термін розгляду Маркетплейсом претензії становить 7 (сім) робочих днів, якщо інший спеціальний термін відповіді прямо не передбачений чинним законодавством України.

7. Інші положення

7.1. Ці Умови являють собою договір між Користувачем і Маркетплейсом щодо порядку використання Сайту.

7.2. Ці Умови регулюються і тлумачяться відповідно до законодавства, застосовного до правовідносин Користувача і Маркетплейсу по замовленим з використанням Сайту товарам/послугам.

7.3. Якщо з тих чи інших причин одне або кілька положень цих Умов будуть визнані недійсними або не мають юридичної сили, це не впливає на дійсність або застосовність інших положень Умов.

ЗАМОВИТИ ДЗВІНОК